A Járási Földhivatal felhívása
2013. február 5. 14:53

Tisztelt földhasználók!I.

A földhasználati nyilvántartásba 2012. december 31-ig bejegyzett földhasználó KÖTELES a 2013. február 1- től  2013. március 30. napjáig terjedő időszakban

a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját és az állampolgárságát,

b) gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai azonosítóját bejelenteni.

A bejelentés módja:

- A „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használatával.

A bejelentéshez (adatlaphoz) csatolni kell:

- magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,

- gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát.

Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes.

A bejelentés helye:

- Az adatlapot és kötelező mellékleteit a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani.

- Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon (II. pont) elegendő feltüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a földhasználatával érintett földrészletek vannak.

Az azonosító adatlap, illetve további részletesebb tájékoztatás:

- a járási földhivatalok ügyfélszolgálatán,

-a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának honlapjáról (www.csmfhiv.t-online.hu/nyomtatványok/földhasználati nyomtatványok, ill. aktualitások menüben a hirdetmény),

- a www.foldhivatal.hu/ügyintézés/nyomtatványok honlapról érhető el.

Az ingatlanügyi hatóság (járási földhivatal) földhasználati bírsággal sújtja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.

 

II.

2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre azáltal, hogy a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld (zártkert is), valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld – kivéve az erdő művelési ágú területek – használatát be kell jelenteniük az illetékes járási földhivatal felé.

 

Szeged, 2013. január 28.

                                                                                                                         Gósz Zoltán

                                                                                                                         hivatalvezető