BEIRATKOZÁS 2014/2015
2014. március 26. 10:56

Kedves Szülők!

A 2014-15-ös tanévre a első osztályos gyermekek beíratásának időpontja:

  • 2014.április 28. hétfő 8-18 óráig
  • 2014.április 29. kedd 8-18 óráig
  • 2014.április 30. szerda 8-18 óráig

A beiratkozáshoz kérjük, hogy hozzák magukkal:

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
    /óvodai szakvéleményt vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői véleményt/
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása -előírásai az irányadó.)

Beiratkozásra vonatkozó Kormányrendeletek:

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete alapján

Felvételi sorsolás beiratkozás során

24§ (6) Ha az általános iskola -a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.

24§ (7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.