Belső ellenőri pályázat
2012. június 6. 16:03

Mártély Község Önkormányzata megbízási jogviszony keretében belső ellenőri pozíció betöltésére pályázatot hirdet.

A megbízással járó lényeges feladatok:

 • A belső ellenőrzés, illetőleg a belső ellenőr feladatait általánosságban a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Korm. rendelet sorolja fel.
 • A vonatkozó szabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók, belső szabályzatok, utasítások és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése.
 • Belső ellenőrzési vezető feladatainak ellátása. Belső ellenőrzési Kézikönyv elkészítése és karbantartása.
 • A belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése.
 • Javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.
 • A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, ajánlások és értékelések elkészítése.
 • Szabályszerűségi, pénzügyi és rendszer ellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése.
 • Ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők megszüntetése és kiküszöbölése érdekében.
 • Az önkormányzat intézményei tekintetében javaslatot tesz a szakmai munka hatékonyságát, gazdaságosságát segítő, javító intézkedések, módszerek bevezetésére.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, igazolt belső ellenőri regisztráció és ÁBPE vizsga, Belső Ellenőrzési Szakértői oklevél (szabályozottság témakörben),
 • Ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben szerzett, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Büntetlen előélet, orvosi alkalmasság, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Adózási ismeretek.
 • Felsőfokú személyügyi végzettség. Mérlegképes könyvelői végzettség.
 • Adótanácsadói regisztráció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai.
 • Érvényes erkölcsi bizonyítvány másolata, amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a költségvetési belső ellenőri foglalkozás vonatkozásában eltiltás hatálya alatt (kivéve, ha a pályázó jelenleg is közszolgálati jogviszonyban áll és ezt igazolja).
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról hogy a pályázó személyes adatait az elbírálásban részt vevők megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mártély Község Önkormányzata 6636 Mártély, Rákóczi tér 1. címére történő megküldésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június havi képviselő-testületi ülés