I. fokú belvízvédelmi készültség elrendelésének visszavonása
2011. február 25. 14:24

H A T Á R O Z A T

 

 

A belvízi elöntöttség és a vizek kártételei megelőzése miatti teendő intézkedések megtétele érdekében Mártély község közigazgatási területére a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rend. 13. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva 2010. december 27. napjától (hétfő) 8.00 órától elrendelt I. fokú belvízvédelmi készültséget

 

 

2011. február 22. napjától (kedd) 8.00 órától visszavonom.

 

 

Mivel az időjárási körülmények és a kialakult helyzet javult, az I. fokú belvízvédelmi készültség fenntartása a továbbiakban szükségtelen.

 

A védelemvezető a készültség megszüntetése után haladéktalanul gondoskodik:

 

- a védekezéshez használt anyagok, eszközök és felszerelések összegyűjtéséről, kijavításáról és raktározásáról, az elhasználtaknak az előírt mennyiségre való kiegészítéséről;

- a védekezésben részt vett dolgozók járandóságainak elszámolásáról;

- más szervektől, valamint az állampolgároktól igénybe vett szolgáltatások, anyagok, eszközök és felszerelések elszámolásáról, illetőleg a meglevők visszaadásáról;

- a megrongálódott védőművek helyreállításáról.

 

A készültség megszüntetését követő 30 napon belül a védelemvezető a felülvizsgálatra jogosult szerv részére a védekezésről összefoglaló jelentést köteles készíteni és jóváhagyásra előterjeszteni.

 

Mivel e határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért e határozatot egyszerűsített formában hoztam meg.

 

 

Mártély, 2011. február 22.

 

 

 

                                                                                              Balogh Jánosné

                                                                                                polgármester