Iskolai és Óvodai beíratás
2012. március 21. 14:37

Mindkét intézményben hétfőtől szerdáig 8 órától 16 óráig várják a kedves szülőket és gyermekeiket akik a következő tanévben intézményeink valamelyikében kívánnak tanulni.

Kérjük a szükséges okmányokat hozzák magukkal. (születési anyakönyvi kivonat, óvodai szakvélemény - ez az iskolába kell, a tanuló taj száma, ha van adóazonosító jele, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, akkor a határozatot is hozzák magukkal, a tartós betegségről szóló orvosi igazolást, szülő szeg.ig. és lakcímkártyája)