Iskolánk átadása-átvétele
2011. július 26. 11:55

Tisztelt Szülők, Kollegák!

 

A Hódmezővásárhelyi Kistérségi Társulás annyira „segítőkész” és „megtesz mindent” iskolánk átadásával-átvételével kapcsolatban, hogy a végsőkig húzza a társulási ülés összehívását és a sajtón keresztül üzenget.

1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról: „102. § (11) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban, az egyéb átszervezésre vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja. Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadására helyi önkormányzat és olyan kistérségi társulás között kerül sor, melynek az önkormányzat tagja, akkor az erre vonatkozó döntés meghozatalának határideje július utolsó munkanapja.”

Mivel a törvény május végéig ad lehetőséget más településsel intézményi társulást létrehozni, ezért először a hozzánk hasonló kisebb településekkel próbáltuk felvenni a kapcsolatot. Utolsó lehetőség a változtatásra az oktatási törvény szerint: annak a kistérségi társulásnak átadni az iskolát, amelyiknek az önkormányzat tagja. Ezért Mártély község Önkormányzata július 14-én jelezte a Vásárhelyi kistérségnek átadási szándékát.

A törvényben előírt véleményező fórumokat határidőben megtartottuk, a rendelkezésre álló információkat határidőben megosztottuk a Szülői Munka Közösséggel, a diákönkormányzattal és az alkalmazotti közösséggel.

A vásárhelyi kistérségnek szándékában sem áll segíteni, mert akkor már régen megkezdhettük volna az egyeztetéseket. Elég szomorú, hogy egy települést így el lehet lehetetleníteni, gazdaságilag veszélybe sodorni és érthetetlenül büntetni, mert a mártélyi választópolgárok októberben nem az elvárásoknak megfelelően döntöttek.

 

 

Balogh Jánosné
polgármester