Képviselő-testületi ülés
2011. november 25. 11:20

Napirend:

 

1)      A 2011. évi költségvetési gazdálkodás I-III. negyedéves tapasztalatairól készült tájékoztató megtárgyalása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

2)      Mártély Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

3)      A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

4)      A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló helyi rendelet felülvizsgálata, módosítása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

5)      Pályázat kiírása települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás végzésére

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

6)      A települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás díjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

7)      A kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

 

 

 

 

 

 

8)      A gázközmű építési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

9)      A köztemető díjairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

10)  A Csanád Audit Kft. könyvvizsgálói díjának felülvizsgálata

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

11)  A Mártélyi Tiszapart Kemping -, valamint a kemping területén található Büfé bérleti díjának felülvizsgálata

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

12)  Egyebek

 

12/1. Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

12/2. Tájékoztató az erdei iskola felújítása pályázatról

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

12/3. IKSZT pályázat kivitelezésére közbeszerzési eljárás kiírása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

 

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete a nyílt ülés berekesztését követően zárt ülést tart. A zárt ülés napirendi témája: Szociális ügyek