Képviselő-testületi ülés
2012. június 15. 14:16

Napirend:

 

1)      Beszámoló a HTKT Kapcsolat Központ Mártély területén 2011. évben végzett tevékenységéről

Előadó: Bálint Gabriella Főigazgató

 

2)      Tájékoztató Mártély község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Dr. Rádi Norbert Hódmezővásárhelyi Városi

Rendőrkapitány, Rendőr Alezredes Úr

Szín Dániel KMB

Rózsa Róbert Szilveszter Polgárőrség vezetője

 

3)      Tájékoztató a civil szervezetek 2011. évi munkájáról

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

4)      A képviselő-testület 2012. II. félévi munkatervének elfogadása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

5)      Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás I. féléves tevékenységéről

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

6)      Belső ellenőri pályázat elbírálása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

7)      Gondozási Központ szakmai program elfogadása

Előadó: Zoltai Csaba intézményvezető

 

8)      Egyebek

 

8/1. „Add a kezed” Mozgássérültek Egyesülete támogatási kérelméről döntés

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

8/2. Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete a nyílt ülés berekesztését követően zárt ülést tart. A zárt ülés napirendi témái: Szociális ügyek