Képviselő-testületi ülés
2014. február 21. 15:37

Napirend

 

1./ A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: polgármester

 

2./ Beszámoló a polgármesterre átruházott szociális hatáskörök

     2013. évi gyakorlásáról

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

3./ Beszámoló az Ifjúsági és Népjóléti Bizottságra átruházott

     szociális hatáskörök 2013. évi gyakorlásáról

Előadó: Nagyné Szentirmai Anna a Bizottság Elnöke

 

4./ Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

5./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

feladatainak 2013. évi ellátásáról

Előadó: HTKT Kapcsolat Központ,

               Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoport

               Körzeti Védőnő

 

 6./ Előterjesztések

 

            7./ Interpellációk