Képviselő-testületi ülés
2014. június 4. 13:40

Ülés helye: Mártély, Községháza – Tanácsterem

 

Napirend

 

1./ Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2014. év I. negyedévi tevékenységéről

Előadó: dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

 

                                                A testület korábban már tárgyalta.

 

2./ Községi civil szervezetek működéséről tájékoztató

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

3./ Beszámoló a Gondozási Központ 2013. évben végzett tevékenységéről

Előadó: Zoltai Csaba Gondozási Központ Intézményvezető

 

4./ Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központja Mártély község területén végzett tevékenységéről

Előadó: Bálint Gabriella főigazgató

 

                                     A testület korábban már tárgyalta.

 

5./ Tájékoztató Mártély község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

Előadó: dr. Rádi Norbert Városi Rendőrkapitány

 

6./ A képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

7./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. II. félévében  végzett munkájáról

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

8./ A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Balogh Jánosné polgármester

 

9./ Előterjesztések

 

10./ Interpellációk