Képviselő-testületi ülés
2015. május 15. 14:02

Napirendi pontok:

 

1./Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2015. év I. negyedévi tevékenységéről

Előadó: címzetes főjegyző

 

2./ Községi civil szervezetek működéséről tájékoztató

Előadó: polgármester

 

3./ Beszámoló a Gondozási Központ 2014. évben végzett tevékenységéről

Előadó: Gondozási Központ Intézményvezető

 

4./ Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat

                 Központja Mártély község területén végzett tevékenységéről

Előadó: Bálint Gabriella főigazgató

 

5./ Tájékoztató Mártély község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről              

      (elnapolva)

Előadó: Városi Rendőrkapitány

 

6./ Egyebek.