Képviselő-testületi ülés
2015. június 11. 11:32

Az ülés helye: Községháza-Tanácsterem (Mártély, Rákóczi tér 1.)

 

Napirendek

 

1./ A képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Borsos József

            polgármester

 

2./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás

     2014. II. félévében végzett munkájáról

Előadó: Borsos József

            polgármester

 

3./ A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Borsos József

              polgármester

 

4./ Tájékoztató Mártély község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről.

                                                           Előadó: Harkai István

                                                                         r. alezredes

 

5./ Egyéb előterjesztések

 

6./ Interpellációk