Képviselő-testületi ülés
2015. szeptember 17. 15:08

1./ Tájékoztató a 2015. évi költségvetési gazdálkodás I. félévének végrehajtásáról

2./ Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2015. év II. negyedévi tevékenységéről

Előadó: Borsos József

  polgármester

Előadó: dr. Korsós Ágnes

   címzetes főjegyző

3./ Tájékoztató az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató

      Zrt. működéséről

Előadó: dr. Csák Gyula

  vezérigazgató

4./ Egyebek