Képviselő-testületi ülés
2016. január 7. 11:08

Mártély Község Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 15/2014. (XI.26.) Ök. rendelet 9. § (1) bekezdés értelmében

Mártély Község Képviselő-testülete rendes ülését

2016. január 14-én, csütörtökön reggel 800 órára

összehívom.

Az ülés helye: Községháza-Tanácsterem (Mártély, Rákóczi tér 1.)

Napirendek

1./ Mártély Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének megalkotása

(napirendi pont elnapolása)

Előadó: Polgármester

2./ A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása (napirendi pont elnapolása)

Előadó: Polgármester

3./ Egyebek

Mártély, 2016. január 7.

Tisztelettel:

Borsos József

polgármester