Kivonat
2014. április 1. 16:33

KIVONAT

 

 

Készült Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február hó 26. napján megtartott 2. – rendkívüli, nyílt - ülésének jegyzőkönyvéből.

 

 

26/2014. (II. 26.) kt. határozat

Tárgy: A 2014. évi éves összesített közbeszerzési terv elfogadása

HATÁROZAT

 

1./ Mártély Község Önkormányzata a 2014. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét megtárgyalta és elfogadta, amely alapján nem tervezi közbeszerzési eljárás lefolytatását.

2./ Új beszerzési igény esetében a képviselő-testület elvégzi a közbeszerzési terv módosítását.

 

Végrehajtásért felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

Határozatot kapja:

  1. Balogh Jánosné polgármester
  2. PH Tisztségviselők
  3. PH Jogi Iroda, Jogi Csoport
  4. Irattár

 

 

K.m.f.

 

 

 

Balogh Jánosné s.k.                                                               dr. Korsós Ágnes s.k.

   polgármester                                                                         címzetes főjegyző

 

 

 

                                                           Kivonat hiteléül:

 

                                                           Sándorné János Mária

                                                           jegyzőkönyvvezető