Kivonat
2014. március 1. 16:37

KIVONAT

 

 

Készült Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november hó 27. napján megtartott 21. rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

 

215/2013. (XI. 27.) Kt. határozat

Tárgy: A képviselő testület 2013. II. féléves munkatervének módosítása

 

 

H A T Á R O Z A T

 

 

Mártély Község Képviselő-testülete a 2013. II. féléves munkatervének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

 

Határozatot kapja:

  1. Balogh Jánosné, polgármester
  2. PH Jogi Iroda, helyben
  3. Irattár

 

 

K.m.f.

 

 

 

  Balogh Jánosné s.k.                                                                         dr. Korsós Ágnes s.k.

     polgármester                                                                                   címzetes főjegyző

 

 

 

                                                           Kivonat hiteléül:

 

 

                                                           Sándorné János Mária

                                                           jegyzőkönyvvezető