Kivonat
2014. március 10. 16:39

 

KIVONAT

 

 

Készült Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február hó 05. napján megtartott 1. – rendkívüli, nyílt - ülésének jegyzőkönyvéből.

 

7/2014. (II. 05.) Kt. határozat

 

Tárgy: A képviselő testület 2014. I. féléves munkatervének módosítása

 

 

H A T Á R O Z A T

 

 

1.) Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. évi I. féléves munkatervről szóló 207/2013. (IX.27.) Kt. határozatot a tekintetben módosítja, hogy a 2014. február 26., március 26. és május 28. napjára tervezett rendes ülések időpontjai a munkatervből törlésre kerülnek. Az előzőekben meghatározott időpontokra tervezett rendes ülések napirendi pontjai, rendkívüli ülések keretei között kerülnek megtárgyalásra.

 

2) A Képviselő-testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy vezesse át a változásokat a munkatervben.

 

Határozatot kapja:

  1. Balogh Jánosné, polgármester
  2. PH Jogi Iroda, helyben
  3. Irattár

 

 

K.m.f.

 

 

Balogh Jánosné s.k.                                                               dr. Végh Ibolya s.k.

   polgármester                                                                                  aljegyző

 

 

                                                           Kivonat hiteléül:

 

                                                           Sándorné János Mária

                                                           jegyzőkönyvvezető