Közmeghallgatással egybekötött testületi ülés
2015. november 12. 14:26

Ülés helye: 14.00 órától 16.45 óráig Mártély, Községháza, Rákóczi tér 1. szám,

                        a KÖZMEGHALLGATÁS HELYSZÍNE: Mártély, Faluház, Fő u. 45.

 Napirendek:

       1./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról, kintlévőségek mértékéről.                 (halasztás)

                            Előadó: Antal István irodavezető

 

2./ Helyi adó rendeletek felülvizsgálata. (halasztás)

                            Előadó: Borsos József polgármester

 

                    3./ Tájékoztató a 2015. I-III. negyedéves gazdálkodás tapasztalatairól

                         (munkaterv módosítás)

                             Előadó: Borsos József polgármester

 

                    4./ Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2015. évi III. negyedévi tevékenységéről.

                            Előadó: dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

5./ A 2016. éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása. (halasztás)

                            Előadó: dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

 6./ Egyebek.

 

 Közmeghallgatás időpontja:

2015. november hó 18. napja 17.00 óra

Faluház

1./ Tájékoztató a 2014-2015. tanévről, valamint a 2015-2016-os tanév indításáról

Előadó: Tóthné Kecskeméti Katalin KLIK tankerületi igazgató

2./ Civil szervezetek működésének és anyagi biztonságának várható megteremtése Mártély Község vonatkozásában

Előadó: Borsos József polgármester