Levél a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője részére
2011. július 27. 20:34

Balogh Jánosné
Hódmezővásárhelyi Kistérségi Oktatási Bizottság Elnökétől

 

Dr. Korsós Ágnes Címzetes Főjegyző Asszony,
a Hódmezővásárhelyi Többcélú
Kistérségi Társulás

munkaszervezetének vezetője részére

 

Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony!

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke 2011. július 29-ére rendkívüli Társulási Tanács ülést hívott össze, melyen várhatóan a Tanács dönteni fog a Mártélyi Általános Iskola átadás-átvétele tárgyában.

A Társulás SzMSz-e szerint az Oktatási Bizottság feladatkörében előkészíti a Tanács döntéseit, a bizottságot az Elnök hívja össze, akinek munkáját a Munkaszervezet segíti.

Fentiek alapján, Hódmezővásárhelyi Kistérségi Oktatási Bizottság Elnökeként kérem, hogy a július 29-i rendkívüli Tanács ülésre a Mártélyi iskola átadás-átvételéhez szükséges előkészületeket a Társulás munkaszervezete tegye meg. Az átadáshoz-átvétel véleményezéséhez, kérem az oktatási bizottság összehívásáról gondoskodjanak 2011. július 29. napjára 7 óra 30 percre. A Mártélyi Önkormányzat rendelkezésére álló anyagokat a következők szerint mellékelem:

E-mailben az Önök kérése alapján megküldésre került az iskola Intézményi Minőségirányítási Programja, SzmSz-e, a Szegvár-Mártély ÁMK alapító okirata, az iskola Nevelési Programja, helyi tanterve és létszámadatai. E-mailben és levélben is megküldtük a Szegvár-Mártély ÁMK módosításra váró megszüntető okiratának tervezetét.

Jelen levelemhez csatolom az átszervezéssel kapcsolatban született:
1/ Iskola alkalmazotti közösségének véleménye
2/ Iskola SZMK véleménye
3/ Iskola Diákönkormányzat véleménye
4/ Független közoktatási szakértő véleménye

Tájékoztatom, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat véleményének beszerzése folyamatban van, továbbá iskolánkban iskolaszék nem működik.

Tisztelettel kérem, hogy a munkaszervezet a Társulási Tanács döntését készítse elő.

 

Tisztelettel:

 Balogh Jánosné

Mártély, 2011. 07. 27.