Local Agenda 21 - Fenntartható fejlődés helyi programja
2015. január 22. 09:30

Mártély Község Önkormányzatának aktív közreműködésével, a lakosság bevonásával olyan program elkészítése és megvalósítása volt a cél, amely a fenntartható fejlődés elvére épül. A fenntarthatóság lokális programja komplex program, amely a természeti környezet fejlesztésével összhangban tervezi el az épített környezet, infrastrukturális rendszer, energiaellátás, közlekedés, hulladékkezelés, agrárium jövő orientált alakítását.

A dokumentum helyi szereplők bevonásával került elkészítésre, amely során Mártély lakossága, oktatási intézmények pedagógusai és tanulói, illetve Mártély Község Önkormányzatának szakmailag kompetens munkatársai vettek részt a létrehozás folyamatában.

A fenntartható fejlődéshez, mint központi célhoz szükséges a Local Agenda 21 dokumentumban a rövid-, közép-, és hosszú távú tervek megfogalmazása a társadalmi-, gazdasági-, és környezeti pillérek mentén.

A Fenntartható Fejlődés Helyi Programja a jelenlegi és jövő generációi számára szükséges feltételek biztosításának figyelembe vételével, a megújuló energiaforrások, a mártélyi és a nemzetgazdaság egésze szempontjából optimális gazdasági formációkra, illetve a káros anyagoktól való védelemmel és a természeti erőforrások hatékony hasznosításával készült el, amellyel a mártélyi lakosság hosszú távú jólétét, valamint a növény és állatvilág életkörülményeinek és sokszínűségének fennmaradását kívánjuk megcélozni.

LOCAL AGENDA 21 HELYI PROGRAM