Lomtalanítás
2012. június 4. 13:06

Mártély Község Önkormányzata az A.S.A. Köztisztasági Kft-vel lomtalanítást szervez.

A lomtalanításon minden olyan  a háztartásban már nem használatos anyag elszállításra kerül, amely nem tartozik a kommunális hulladék elszállítás körébe és nem minősül különösen veszélyes anyagnak.

Nem kerül elszállításra: a veszélyes anyagnak minősülő gimiabroncs, akkumulátor, vegyszerek és azok tartóedényei, stb.

A lomtalanításra szánt anyagokat a bejáóra kell kitenni.