Mártély Község Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2017. (III.14.) önkormányzati Rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
2020. március 12. 14:49

Mártély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1999.
évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet
rendelkezéseinek figyelembe vételével a következőket rendeli el: ide kattintva letölthető