Mártély Község Önkormányzat nyílt pályázati felhívása.
2013. május 8. 11:47

Mártély Község Önkormányzat nyílt pályázati felhívása a mártélyi kemping és büfé üzemeltetésére

A pályázat tárgya: 

Mártély 183/2 hrsz. és Mártély 183/11 hrsz. alatti táborhely megnevezésű terület felépítményekkel és felszerelési tárgyakkal valamint az ott található Büfé.

A pályázat tartalma: 

1./ A fenti ingatlanok idegenforgalmi célú hasznosítása, működtetése.

2./ A kemping népszerűsítése, fejlesztése.

3./ Idegenforgalmi, turisztikai ellátás színvonal növelése.

4./ Felépítmények állagmegóvása, karbantartása.

5./ Zöldterületek karbantartása.

Szükséges, hogy a pályázó a fentiek alapján részletes idegenforgalmi hasznosítási, fejlesztési elképzeléseket valamint üzleti tervet dolgozzon ki.

A pályázók köre:

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások.

A pályázónak a tevékenység folytatására vonatkozó engedélyekkel rendelkeznie kell. 

A pályázó díjajánlata:

A pályázat tartalmazza a pályázó által megajánlott bérleti díjat (minimum 1.300.000 , - Ft), amelynek befizetése adott év július 31. napjáig egy összegben esedékes. 

A bérbeadás időtartama:

2014. január 01. napjától, 2018. december 31. napjáig. A bérlet időtartama közös megegyezéssel meghosszabbítható. 

A pályázat benyújtásának határideje, helye: 

2013. július 31. (szerda), 16 óra, Mártély, Rákóczi tér 1.

A pályázatokat Mártély Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a 2013. szeptember havi rendes ülésén.

A pályázat összeállítása:

A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban, zárt borítékban, a "mártélyi Kemping és Büfé üzemeltetése" felirattal ellátva, cégszerűen aláírva személyesen vagy postai úton kell benyújtani a polgármesternek címezve.

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.