Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Anya-és Csecsemővédő Intézet védőnő munkakör betöltésére.
2011. december 29. 10:17

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet

Anya- és Csecsemővédő Intézet

védőnő

munkakör betöltésére

A közalkamazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunakidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6636 Mártély, Községház utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mártély község kül- és belterületén a területi védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról  szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

* Főiskola, védőnői szakirány

* büntetlen előélet

* cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

* végzettséget igazoló okiratok másolata

* részletes fényképes szakmai önéletrajz

* Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul

* Működési nyilvántartási igazolvány másolata

* Erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tarics Csilla nyújt, a 62/528-062-os telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.sz). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 607-14/2011., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja,rendje:

A pályázat benyújtását követően a kiválasztott pályázókat a munkáltató személyesen meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

   www.martely.hu-2012. január 2.

   polgármesteri hivatal faliújság - 2012. január 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató négy hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martely.hu honlapon szerezhet.