MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. félévi munkaterve
2016. április 18. 13:39

2016. január

 

 

1./ Mártély Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének megalkotása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

 

2./ A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

 

3./ Egyebek

 

2016. február

 

 

1./ Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2015 év IV. negyedévi tevékenységéről

Előadó: Címzetes főjegyző

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

 

2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájának tevékenységéről

Előadó: Irodavezető

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

 

3./ Egyebek

2016. március

 

 

1./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Gondozási Központ Intézményvezető

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

 

2./ Beszámoló az Ifjúsági és Népjóléti Bizottságra átruházott szociális hatáskörök 2015.      

     évi gyakorlásáról

Előadó: Bizottság Elnöke

 

3./ Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

 

4./ Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

     2015. évi ellátásáról

Előadó: HTKT Kapcsolat Központ,

               Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoport,

               Körzeti Védőnő

Véleményezésre: Ifjúsági és Népjóléti Bizottság

5./ Egyebek

2016. április

 

1./ A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

 

2./ Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda tevékenységéről

Előadó: Irodavezető

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

 

3./ Egyebek

2016. május

 

1./ Mártély Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

     szóló rendelet megalkotása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

 

2./ Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2015. évi tevékenységéről

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

 

3./ Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2016. év I. negyedévi tevékenységéről

Előadó: Címzetes főjegyző

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

 

4./ Beszámoló a Közgazdasági Iroda tevékenységéről

Előadó: Irodavezető

Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

 

5./ Községi civil szervezetek működéséről tájékoztató

Előadó: Polgármester

 

6./ Beszámoló a Gondozási Központ 2015. évben végzett tevékenységéről

Előadó: Gondozási Központ Intézményvezető

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

 

7./ Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központja Mártély község területén végzett tevékenységéről

Előadó: Bálint Gabriella főigazgató

Véleményezésre: Ifjúsági és Népjóléti Bizottság

 

8./ Tájékoztató Mártély község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

Előadó: dr. Harkai István Városi Rendőrkapitány

 

Meghívandók:

  • Mártélyi KMB
  • Polgárőr Egyesület Elnöke

 

9./ Egyebek

2016. június

 

1./ A képviselő-testület 2016. II. félévi munkatervének jóváhagyása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

 

2./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2015. II. félévében 

   végzett munkájáról

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Ifjúsági és Népjóléti Bizottság

 

3./ A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Polgármester

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

 

4. / Beszámoló a Jogi Iroda tevékenységéről

Előadó: Irodavezető

Véleményezésre: Valamennyi Bizottságnak

 

5./ Egyebek

 

 

Mártély, 2015. november 25.

Borsos József

 polgármester

 

 

 

Ezt a munkatervet Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete ……/2015. (XI. 25.) Kt. határozatával hagyta jóvá.

 

Mártély, 2015. november 25.

 

 

dr. Korsós Ágnes

címzetes főjegyző