Meghívó Mártély Község képviselő-testületének ünnepi, alakulóülésére
2014. október 20. 10:11

M E G H Í V Ó

 

 

Mártély Község Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (III. 25.) Ök. rendelete 5. § (2) bekezdése értelmében, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben Mártély Község Képviselő-testületének ünnepi, alakuló ülését

 

2014. október 22. (szerda) 15°° órára

 

összehívom.

 

Helye: Faluház Mártély, Fő u. 49. Nagyterem

 

 

Az ünnepi ülés napirendi pontjai:

 

Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitása után a Helyi Választási Bizottság Elnöke tájékoztatást ad a választás eredményéről, átadja a megbízóleveleket, ezután a megválasztott polgármester és települési képviselők eskütételére kerül sor.

 

 

1. Napirend: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megválasztása

                  Előadó: Polgármester

 

2. Napirend: Ifjúsági és Népjóléti Bizottság megválasztása

                  Előadó: Polgármester

 

3. Napirend: Alpolgármester megválasztása

                  Előadó: Polgármester

 

Titkos szavazás, majd az eredmény ismertetése

 

 

4. Napirend: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

                  Előadó: Polgármester

 

5. Napirend: Az első rendes ülés időpontjának meghatározása, munkaterv módosítása

                  Előadó: Polgármester

 

6. Napirend: A polgármester illetményének határozatba foglalása és az alpolgármester illetményének megállapítása

                  Előadó: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnöke

 

7. Napirend: A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

                  Előadó: Polgármester

 

8. Napirend: Egyebek

 

 

 

Mártély, 2014. október 17.

 

 

                                                                                                          Borsos József

                                                                                                          polgármester