Meghívó
2015. április 17. 13:46

MEGHÍVÓ

 

 

Mártély Község Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabály-zatáról szóló 15/2014. (XI.26.) Ök. rendelet 9. § (1) bekezdés értelmében Mártély Község Képviselő-testülete rendes ülését

 

 

2015. április 22-én, szerdán délután 14.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Községháza-Tanácsterem, (Mártély, Rákóczi tér 1.)

 

Napirendek

 

1./ Mártély Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének zárszámadá-sáról szóló rendelet megalkotása c. napirend elnapolása

 

Előadó: polgármester

2./ A 2014. évi belsőellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása c. napirend elnapolása

Előadó: belső ellenőrzési vezető

3./ Egyebek

 

Mártély, 2015. április 15.

 

Tisztelettel:

 

Borsos József sk.

polgármester