Önkormányzati választási eredmények
2010. október 6. 13:28

Jegyzőkönyvi Kivonat

 

Mártély Község Helyi Választási Bizottsága 2010. október 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

 

33/2010. (X. 4.) HVB. határozat

 

Tárgy: Mártély Község egyéni listás képviselő választásának eredménye

 

HATÁROZAT

 

A Mártély Község Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3. napján megtartott egyéni listás képviselő választás eredményeként megállapítja és egyúttal közzéteszi Mártély Község megválasztott képviselő-testület tagjait:

 

Nagyné Szentirmai Anna Mária (független jelölt) 406 szavazattal

Albert Tibor (független jelölt) 355 szavazattal

Benkő Sándor (független jelölt 307 szavazattal

Sajti Imre (független jelölt) 285 szavazattal

Ifj Borsos József (független jelölt) 281 szavazattal

Somodi István (független jelölt) 266 szavazattal

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Csongrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani Mártély Község Helyi Választási Bizottságnál (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.) A  fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz. A fellebbezésnek tartalmaznia kell az 1997. évi C. törvény 8 § (4) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeket. A fellebbezés jogalapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltérő – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefax számát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefax számát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés a választási bizottság határozatának meghozataláig visszavonható, a választási bizottság azonban az eljárást hivatalból lefolytathatja.

 

I N D O K O L Á S

 

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 105/A. § (2) bekezdés h) pontja alapján eljárva megállapítja, hogy a 2010. október 3. napján a kettő szavazókörös Mártély községben megtartott egyéni listás képviselő választáson a megjelent 699 választópolgár 3641 érvényes szavazatát és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV törvény 8 § c) pontjában foglaltakat (képviselők száma: 6) figyelembe véve Mártély községben az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb szavazatot elérő jelöltek kapták meg. A határozat eredményt megállapító része a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1900. évi LXIV. törvény 42. §-án, a jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Ve. 79. § és a 80. §-án alapul.

 

A határozatról értesítést kapnak:

 

1./ érintettek

2./ Apró Lajosné  HVB elnök

 

kmft.

 

Apró Lajosné sk.                                                                             Nagy Andrásné sk.

                    Elnök                                                                                         Elnök-helyettes

 

 

A kivonat hiteléül:

 

dr. Tarics Csilla

jegyzőkönyvvezető