Óvodai beíratás
2017. március 22. 10:10

KIVONAT

 

Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2017. március 14. napján megtartott rendes, nyílt üléséről

 

 

58/2017. (III.14.) Kt. határozat

Tárgy: A 2017/2018. óvodai nevelési év beiratkozási időpontjainak meghatározása

H A T Á R O Z A T

 

1. Mártély Község Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) b) pontjában rögzített jogkörénél fogva a 2017/2018. óvodai nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontjait a Mártélyi ÁMK Óvodája tekintetében a következők szerint határozza meg:

  • 2017. április 24. (hétfő) 8.00 – 17.00 óra között;
  • 2017. április 25. (kedd) 8.00 – 17.00 óra között.

 

2. Mártély Község Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a beiratkozásra meghatározott időpontok közzétételéről.

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

 

 

 

A határozatot kapja:

1./  Tisztségviselők, helyben

2./  PH Jogi Iroda, Jogi Csoport

3./  Mártélyi ÁMK Óvodája

4./  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete

5./  Irattár

 

 

K. m. f.

 

 

Borsos József sk.                                                             Dr.Végh Ibolya sk.

                 polgármester                                                                     aljegyző

 

 

Kivonat hiteléül: