Pályázat Integrált Közösségi Szolgáltató Tér működtetését ellátó munkatárs munkakör betöltésére
2013. május 7. 15:15

Mártély Község Önkormányzata

az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér működtetését ellátó munkatárs                                                  (továbbiakban: IKSZT munkatárs)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Kinevezési jogkör gyakorlója: Mártély Község Önkormányzata

Csongrád megye, 6636 Mártély, Fő u. 49.

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

Elsősorban a 112/2009.(VII.29.) FVM rendelet alapján az IKSZT működésével kapcsolatos feladatok: - közművelődési tevékenység, közösség- egészségfejlesztési feladatok, - kapcsolat a helyi intézményekkel, - ifjúsági, információs pont, közművelődési programok szervezése, tanoda, biztos kezdet programok szervezése, kapcsolattatás a település civil szervezeteivel, - lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése, pályázatok figyelemmel kísérése, és elkészítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés szakirányú képesítés

§         B kategóriás jogosítvány

§         A munkáltató által előírt továbbképzésen való részvétel vállalása (e-tanácsadó, kompetencia-fejlesztés, közösségi animátor, szakmai műhelyeken való részvétel)

§         IKSZT képzések felderítése, azokon való részvétel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felsőfokú képesítés, művelődésszervező, népművelő, közművelődési előadó, ifjúságsegítő,

§         Pályázat készítés és kezelés területén szerzett gyakorlat

§         A pályázati feltételeket meghaladó szintű informatikai ismeretek

§         Rendezvényszervezés területén szerzett tapasztalat

§         e-tanácsadó végzettség

§        Hódmezővásárhelyi kistérség területén lakóhely

német és /vagy angol nyelv társalgási szintű ismerete

hang és fénytechnikai ismeretek

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű Kommunikációs képesség,

§         Kiváló szintű Kapcsolatteremtő képesség, nagyfokú önállóság,

nagy munkabírás, rugalmas munkaszervezéshez való alkalmazkodás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes, fényképes szakmai önéletrajz

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         iskolai végzettséget (egyéb képesítéseket, szakvizsgát) tanúsító oklevél másolata

§         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

§         nyilatkozat a pályázati eljárásban résztvevők betekintési jogáról (arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul)

§         az IKSZT működtetésével kapcsolatos elképzelések bemutatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beérkezésének határideje: A megjelenéstől számított 15 napon belül

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Giliczéné Molnár Irén nyújt, munkaidőben a 06-30-4246-604 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, vagy személyesen, a pályázatnak Mártély Község Önkormányzata címére történő megküldésével/benyújtásával (6636 Mártély, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (KÖZIGÁLLÁS azonosító), valamint a munkakör megnevezését: IKSZT munkatárs

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a polgármester Mártély Község jegyzőjével együtt hallgatja meg, ezt követően történik a polgármester döntése alapján a kinevezés. A kinevezés jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtás hónapját követő testületi ülésen

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Mártély község honlapján és a Községi könyvtárban (Fő u. 49.)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: a KÖZIGÁLLÁS-on történő megjelenés időpontja