PÁLYÁZAT KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
2014. november 27. 13:14

Pályázati feltételek:

 

            - okleveles könyvszakértői vizsga

            - könyvvizsgálói nyilvántartásba vétel (költségvetési minősítéssel)

            - felelősségbiztosítás megléte

            - magyar állampolgárság

            - büntetlen előélet

 

A pályázathoz csatolni kell:

 

            - szakmai önéletrajzot (díjazásra vonatkozó igény és az esetlegesen felmerülő egyéb díjak és megjelölésével)

            - képesítést igazoló dokumentumok és a könyvvizsgálói felelősségbiztosítási kötvény  másolatát

            - könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő költségvetési minősítésének igazolását

            - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

            - a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

            - hozzájáruló nyilatkozatot a pályázatok elbírálásában részt vevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően

            - a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség tartamáról

 

Bérezés: A Képviselő-testület javaslata szerint

 

Az állás betölthető: 2015. január 01.

 

A megbízatás időtartama: 2015. január 01. - 2019. december 31.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2014. december 10.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő rendes Testületi ülés napja

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani „Mártély Község Önkormányzata Könyvvizsgálata” felirattal Mártély Község Önkormányzata Borsos József polgármester (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.) részére címezve postai úton, vagy személyesen Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi Csoport (I. em. 23. iroda).

 

Bővebb felvilágosítás kérhető: (62) 530-119-es mellékű telefonszámon Dr. Ambrus Norberttől a Jogi Iroda Irodavezetőjétől