Pályázat védőnő munkakör betöltésére
2010. május 26. 09:43

Mártély Község Önkormányzata

                       

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Anya - és Csecsemővédő Intézet

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6636 Mártély, Községház utca 21.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

területi védőnői ellátás biztosítása Mártély község kül- és belterületén

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Főiskola, védőnő,

Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, működési nyilvántartásba vétel igazolása

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tarics Csilla nyújt, a 06/62-528-062 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mártély Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6636 Mártély, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 730/2010., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

 

 A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Mártély község hivatalos honlapja - 2010. május 31.

Mártély Község Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2010. május 31.