Pályázat védőnői állás betöltésére
2011. május 3. 11:20

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6636 Mártély, Községház utca 21. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Mártély község kül - és belterületén a területi védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
-         Főiskola, védőnő, 
-         büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-         Végzettséget igazoló okiratok másolata 
-         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
-         Erkölcsi bizonyítvány másolata 
-         Működési nyilvántartási igazolvány másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tarics Csilla nyújt, a 06/62-528-062 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
-         Postai úton, a pályázatnak a Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6636 Mártély, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 607/2011. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatok alapján kiválasztott személyeket a munkáltató személyesen meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
-         Mártély Község Polgármesteri Hivatala faliújság - 2011. május 4.
-         Mártély Község hivatalos honlapja - 2011. május 4.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martely.hu honlapon szerezhet.