Pályázat védőnői állás betöltésére
2011. augusztus 10. 17:24

Mártély Község Önkormányzati Képvisekő-testülete

a " Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet

Anya- és Csecsemővédő Intézet

védőnő

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglakoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6636 Mártély, Községház utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mártély község kül- és belterületén a területi védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

lyázati feltételek:

*   Főiskola, védőnő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

*   végzettséget igazoló okiratok másolata

*   részletes fényképes szakmai önéletrajz

*   Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

*   Működési nyilvántartási igazolvány  másolata

*   erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tarics Csilla nyújt a 06/ 62-528-062-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

*   Postai úton, a pályázatnak a Mártély Község Önkormányzati Képvisellő-testülete címére történő megküldésével

(6636, Mártély, Rákóczi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 607-7/2011., valamint a

munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtását követően a kiválasztott pályázókat a munkáltató személyesen meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

*   Faliújság - 2011. augusztus 10.

*   Mártély község honlapja - 2011. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martely.hu honlapon szerezhet.