PÁLYÁZAT
2013. február 28. 13:28

Mártély Község Képviselő-testülete a mártélyi 0360 hrsz. alatti 4.421 m2 ingatlanon lévő felépítményt és a működtetéséhez szükséges területet bérbeadás útján kívánja hasznosítani, ennek érdekében pályázat kiírásáról döntött, az alábbi feltételekkel:

 

A pályázat időtartama: 2013. április 1. napjától, 2019. december 31. napjáig tart, amely időtartam közös megegyezéssel, 5 évvel meghosszabbítható a futamidő lejártát megelőző év 6. hónapjának utolsó napjáig, eredménytelensége esetén új pályázat kerül kiírásra.

A bérleti díj 2013. évre 500.000.- Ft, amely összeg minden évben az előző évi inflációval a tárgyév március 31.-ig megemelésre kerül. A Bérbeadó és a Bérlő ennél magasabb emelésben is megállapodhat.

A bérleti díjat egy összegben, a tárgyév május 31. napjáig kell befizetni az Önkormányzat számlájára.

A pályázatok benyújthatók a Mártélyi Önkormányzathoz (Mártély, Rákóczi tér 1.) személyesen, vagy postai úton.

Beérkezési határidő: 2013. március 20. déli 12,00 óra.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást a 62/528-062 telefonszámon kérhető.

Több pályázat beérkezése esetén versenytárgyalás tartására kerül sor.