Pályázati felhívás!
2012. január 3. 16:27

A pályázat feltételei a következők:

Bérlet időtartama: 2012. március 1 - 2013. október 31.

A bérleti díj az adott évben július 31-ig, egy összegben esedékes.

- A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által megajánlott bérleti díjat.
- A pályázatnak tartalmaznia kell a kemping működtetésére és fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket, üzleti és beruházási tervet a hatylos jogi és önkormányzati szabályozással összhangban.
- A pályázónak a jogszabályokban előírt szakmai képesítéssel és vállalkozói engedéllyel, jogi társaság esetébentevékenységi körrel rendelkezni kell vagy a szerződéskötés időpontjáig meg kell szerezni.
A pályázóknak előzetes telefon egyeztetés alapján lehetőségük van a helyszín megtekintésélre. A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban Kádár Gyöngyi műszaki előadótól kérhető. Cím: 6636 Mártély, Tárkóczi tér 2. Tel.: 62/528-062
- A pályázatokat írásban, lezárt borítékban kell benyújtani 2012. feburár 1. 16 óráig Mártély Község Polgármesteréhez címezve. A borítékra rá kell írni: "KEMPING PÁLYÁZAT". Postacím: 6636 Mártély, Rákóczi tér 1.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázat bármely szakaszában a pályzatot eredménytelennek nyílvántsa és új pályázatot írjon ki.