Rendkívüli testületi ülés
2015. november 24. 10:40

Mártély Községi Önkormányzat képviselő-testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2015. (IX. 23.) Ök. Rendelet 9. § (1) bekezdés értelmében Mártély Község Képviselő-testülete rendkívüli ülését

 

2015. november hó 25. napján, (szerda) délután 17.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Községháza-Tanácsterem, (Mártély, Rákóczi tér 1.)

 

 

Napirendek

 

 

1./ Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról, kintlévőségek  

      mértékéről.

                            Előadó: Antal István

                                          irodavezető

 

2./ Helyi adó rendeletek felülvizsgálata.

 

                            Előadó: Borsos József  

                                          polgármester

 

3./ Mártély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési

     rendeletének módosítása.

 

                            Előadó: Borsos József 

                                          polgármester

 

4./ A képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének jóváhagyása.

 

                            Előadó: Borsos József 

                                          polgármester

 

5./ Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás

     2015. I. félévében végzett munkájáról.

 

                            Előadó: Borsos József 

                                          polgármester

 

6./ Egyebek.

 

 

 

Mártély, 2015. november 19.

 

 

Tisztelettel:

 

 

 

 

Borsos József

polgármester