Rendkívüli testületi ülés
2015. december 3. 14:15

Az ülés helye: Községháza-Tanácsterem,(Mártély, Rákóczi tér 1.)

A rendkivüli ülés összehívását az teszi indokolttá, hogy a beérkezett pályázatot el kell

bírálni, és a belső ellenőrzés 2016. évre vonatkozó munkatervét meg kell tárgyalni.

Napirendek

1./ Döntés a védőnői pályázatról

Előadó: Polgármester

2./ Belső Ellenőrzési Iroda 2016. évi munkaterve

Előadó: Polgármester

3./ Egyebek

Mártély, 2015. december 2.

Tisztelettel:

Borsos József s.k.

polgármester