TÉLI REZSICSÖKKENTÉS !!
2018. augusztus 22. 14:56

TISZTELT MÁRTÉLYI POLGÁROK !

A Kormány az 1364/2018 (V11.27.) Kormány határozatban folytatja a téli rezsicsökkentést. A 2. ütemben intézkedik arról, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartásokat is egyszeri, természetbeni támogatásban részesíti.

A támogatás igényléséhez szükséges Igénybejelentó Nyilatkozatot a Mártély Községi Önkormányzat (Mártély, Rákóczi tér 1. ) ügyfélszolgálatnál ügyfélfogadási időben személyesen kérhetik vagy e-mailben a www. martely.hu honlapról letölthetik. A kitöltött igénybejelentóket ugyanitt, az Ügyfélszolgálatnál kell leadni.

Az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénylés nyújtható be.

Az igénybejelentés végső határideje: 2018.október 15, mely határidő elmulasztása jogvesztó.

Az igénybejelentó nyilatkozaton rögzíteni szükséges: az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye. Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült támogatásban. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre!

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) ellenórzi az ügyfél bejelentését, szúrópróbaszerú helyszíni vizsgálatot is végeznek.

Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentó rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy — minósító körülmény fennállása esetén — büntetőeljárást kezdeményez.

A Belügyminisztérium az önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31 -ig tájékoztatja a Kormányt, így a támogatást az érintettek ezt követően kaphatják meg.

Az érintett önkormányzatok — szükség szerint közbeszerzési eljárás lefolytatását követően — kiválasztják azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehetó. Ennek határidejét a támogatásról szóló Korm. határozat rögzíti majd.

Mártély, 2018. augusztus 21.

Dr. varga Ildikó

Jegyző

Igénylőlap: 20180822143935594

                  20180822143923963