Testnevelés szakos általános iskolai tanári állásra pályázat
2010. július 8. 14:18

Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Mártélyi Általános Iskolája

                       

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi Általános Iskolája

testnevelés szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2010.08.23.-2011.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6636 Mártély, Fő utca 45.-47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai program szerint neveli a diákokat az 1.-8. osztályokban történő tanítás során, figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését; fejleszti képességeiket, személyiségüket a testnevelés tantárgy keretein belül. Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi a tantestület egységes elvei alapján, a hatékony módszerek, taneszközök megválasztásával. Versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok szervezésében és megvalósításában aktív szerepet vállal. Ellátja a gyógytestneveléssel és úszásoktatással járó feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, testnevelés szakos általános iskolai tanár,

§         Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, gyógytestnevelés,

§         úszásoktatói képesítés, versenysportok terén szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű szervező és lényeglátó képesség, érzékenység a tanulói problémákra és terhelésre,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         oklevél, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Giliczéné Molnár Irén nyújt, a 06-62-528-060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Mártélyi Általános Iskolája címére történő megküldésével (6636 Mártély, Fő utca 45.-47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1134/II-2010, valamint a munkakör megnevezését: testnevelés szakos általános iskolai tanár.

§         Elektronikus úton Giliczéné Molnár Irén részére a molnariren1118@gmail.com E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Giliczéné Molnár Irén, Csongrád megye, 6636 Mártély, Fő utca 45.-47. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 9.