Testületi ülés
2010. november 12. 08:35

Napirend:

Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról, a kintlévőségek mértékéről. ea: Dr. Zsoldosné Tóth Irén

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetős térítési díjakról szóló rendelet módosítása. ea. Balogh Jánosné

Gondozási Központ szakmai programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. ea.: Balogh Jánosné

Pályázat kiírása Gondozási Központ vezetésére. ea.: Balogh Jánosné

Tájékoztató a Kaláris folyóirat újraindításával kapcsolatos tapasztalatokról. ea. Farkas Zoltán szerkesztő

A 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. ea. Balogh Jánosné

A kéményseprő-ipari köztelező közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása. ea. Balogh Jánosné

A Csanád Audit Kft. könyvvizsgálói díjának felülvizsgálata. ea. Balogh Jánosné

A gázközmű építési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a köztemető díjairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a Tiszapart Kemping területén található Büfé bérleti díjának felülvizsgálata, az önkormányzati tulajdonban álló szolgálati lakások bérleti díjának felülvizsgálata, az építési telkek vétélárának felülvizsgálata. ea. Balogh Jánosné

Köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározása. ea. Dr. Tarics Csilla