Testületi ülés
2010. december 11. 08:51

Napirendi potnok: Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2010. I. félévi munkájáról
                   ea.: Dr. Klisics Diána kistérségi referens

Mártély Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról,  a költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
                   ea. Balogh Jánosné polgármester

Szegvár-Mártély ÁMK 2010. évi költségvetésének módosításának megtárgyalása, a I-III. negyedév tapaszataliról készült tájékoztató újratárgyalása
                   ea. Balogh Jánosné polgármester

Közterületetk tisztántartásásról a szilárd hulladék gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltlatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
                 ea: Balogh Jánosné polgármester