Testületi ülés
2011. február 10. 16:13

Főbb napirendi pontok:

A község 2011. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

Szegvár-Mártély ÁMK 2011. évi költségvetésének véleményezése

Polgárőr, Tűz-  és Vagyonvédelmi Khe. beszámolója

Bérleti díjak felülvizsgálata

Önkormányzati rendelet felülvizsgálata

A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

Alapító okiratok módosítása