Testületi ülés
2011. május 20. 13:07

Napirend:

Beszámoló a HTKT Kapcsolat Központ Mártély területén 2010. évben végzett tevékenységéről. ea.: Bálint Gabriella főigazgató

Tájékoztató a civilszervezetek 2010. évi munkájáról ea.: Balogh Jánosné polgármester

Beszámoló a Gondozási Központ 2010. évben végzett tevékenységéről ea: Potári Imréné intézményvezető-heyettes

Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet felülvizsgálata ea.: Balogh Jánosné polgármester

Egyebek