Testületi ülés
2011. június 28. 11:41

Napirend:

1. Törvényességi észrevétel megtárgyalása ea.: Balogh Jánosné polgármester

2. Alapító okirat módosítása ea.: Balogh Jánosné polgármester

3. Pályázat kiírása a Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére ea. Balogh Jánosné polgármester

4. A képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervének elfogadása ea. Balogh Jánosné polgármester

5. Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi tevékenységéről ea. Balogh Jánosné polgármester

6. Egyebek