Testületi ülés
2013. február 25. 17:31

Napirend

1./ Mártély Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének megalkotása.
                         Előadó: Balogh Jánosné polgármester

(A 2013. évi költségvetés elfogadásra került a februári rendkívüli
testületi ülésen)


2./ Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata.
                        Előadó: Balogh Jánosné polgármester
    
3./ Közös Polgármesteri Hivatal Mártély községet érintő szabályzatainak megtárgyalása.
                         Előadó: Balogh Jánosné polgármester

4./ Szentes Víz Kft. tájékoztatója a viziközművek működtetésének tapasztalatairól.
                          Előadó: A Szentes-víz Kft. képviselője
 
5./ Előterjesztések.

6./ Interpellációk.