Védőnői pályázat - 2014
2014. március 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6636 Mártély, Községház utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Mártély község bel- és külterületén a területi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
§         főiskolai végzettség - védőnő,
§         bejegyzés a működési nyilvántartásba
§         magyar állampolgárság
§         cselekvőképesség
§         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§         részletes szakmai önéletrajz
§         végzettséget igazoló dokumentumok másolata
§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
§         működési nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum másolata
§         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati eljárásban résztvevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően
§         hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárás során
§         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása nyílt, vagy zárt képviselő-testületi ülésen történjen

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         postai úton, a pályázatnak a Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6636 Mártély, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5-131-146-9/2014., valamint a munkakör megnevezését: védőnő. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Jogszabályban foglaltak szerint. A pályáztató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 25.

A pályázati kiírás ide kattintva is elérhető