Védőnői pályázat
2012. február 21. 16:35

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6636 Mártély, Községház utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mártély község kül- és belterületén a területi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, védőnői szakirány,

§ büntetlen előélet

§ cselekvőképesség

§ bejegyzés a működési nyilvántartásban

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ részletes szakmai önéletrajz

§ végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

§ működési nyilvántartásba vételről másolat

§ 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tarics Csilla nyújt, a 06/62-528-062 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6636 Mártély, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 329/2012. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatok alapján kiválasztott személyeket a képviselő-testület meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla - 2012. február 24.

§ www.martely.hu - 2012. február 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.martely.hu honlapon szerezhet.