Védőnői pályázat
2013. június 20. 10:58

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Részmunkaidő, heti 30 óra

 

A munkavégzés helye:

 

Csongrád megye, 6636 Mártély, Községház u. 21.

 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

 

Mártély Község bel- és külterületén a területi védőnői feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

-          főiskola, védőnői szakirány

-          magyar állampolgárság

-          büntetlen előélet

-          cselekvőképesség

-          bejegyzés a működési nyilvántartásban

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

-          részletes szakmai önéletrajz

-          végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolata

-          3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

-          működési nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum másolata

-          hozzájáruló nyilatkozat a pályázatok elbírálásában résztvevőknek a pályázatokba történő betekintési jogát illetően

-          hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárás során

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálása nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen történjen

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Jogszabályban foglaltak szerint.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2013. július 25.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

Postai úton, a pályázatnak a Mártély Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6636 Mártély, Rákóczi tér 1.)

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.