Mártély Község Önkormányzatának 2012. évi összesített közbeszerzési terve

 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége

  CPV kód

  Tervezett eljárási típus, irányadó eljárásrend

Nettó érték

 Időbeli ütemezés 

  Előzetes összesített tájékoztató  

 az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés

 

 

 

 

 

 

----

 

 

 

 

 

 

 II. Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

Erdei iskola infrastrukturális fejlesztése – építési beruházás

  45000000-7

Kbt. 122. § (7) bek. a) pont szerint közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított közbeszerzési eljárás 

46.000.000 Ft

2012. április  

2012. 06. 15- től

2012. 12. 31-ig

nem

 

 

         ………………………                                  ……………………….    

                Balogh Jánosné                                          Dr.  Tarics Csilla  

                  polgármester                                                      jegyző

 

Jóváhagyta: Mártély Község Önkormányzati  Képviselő-testülete   66/2012 ( III. 28.) kt. Határozatával.